ยุวพุทธ ตอน ชีวิตใหม่

ยุวพุทธ ตอน ชีวิตใหม่ Free!
Page 2 Page 3

       "ยุวพุทธ" เป็นหนังสือที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ทุกปี  เนื้อหาของหนังสือมุ่งที่จะให้ผู้บรรพชาได้ทราบถึง  ความเป็นอยู่การปฏิบัติตน ในระหว่างที่ใช้ชีวิตในร่มกาสาวพัสตร์ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ความรู้และแนวการปฏิบัติแก่สามเณรและผู้สนใจตามสมควร

อนุโมทนาธรรมทานโดยห้องสมุดนาลันทา
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • france
    9 Apr 13 14:38
    thank you
  • Jinsugee
    4 Apr 13 20:37
    ขอบคุณ
1