มารู้จักกับการลงทุนในหุ้นกู้

มารู้จักกับการลงทุนในหุ้นกู้ Free!
Page 2 Page 3

หุ้นกู้คืออะไร .... หุ้นกู้ คือ “ตราสารหนี้” ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆของบริษัท เช่น เพื่อลงทุนขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ หรือเพื่อก่อสร้างโรงงาน เป็นต้น หุ้นกู้สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยๆ แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่าๆกัน ในประเทศไทย การออกหุ้นกู้โดยทั่วไปมักจะกำหนดมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Nattawut
    8 Apr 13 07:18
    ขอบคุณมากครับ
1