สถานการณ์สีชัง

สถานการณ์สีชัง
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3

เรื่องรักๆ ไขว้ๆ ระหว่างการเดินทางของหนุ่มสาว สืบเนื่องจากเรื่องความรักในวัยเรียน ข้อเท็จริงซับซ้อนให้สืบสาว มีเหตุการณ์สำคัญในประเทศไทย พ.ศ. 2553 เป็นฉากหลัง และนิตยสารหกฉบับเป็นหลักฐาน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้