สนุกกับกฎหมาย ๓

สนุกกับกฎหมาย ๓
Page 2 Page 3
  • 168 หน้า
  • 15.99 MB
  • 19 มี.ค. 2556
  • ชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ชมรม ชชก.)
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿160.00 ฿144.00

หนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า ท่านจะได้อรรถรสไม่น้อยกว่าเล่ม 1 เล่ม 2 อยากให้พี่น้องได้ทันคน เป็นเกราะป้องกันคนชั่ว นอกจากนี้ยังอาจใช้หนังสือเล่มนี้ ช่วยคนอื่นได้ด้วย คนร้องเพลง ดีใจเมื่อมีคนฟัง คนแสดงหนัง ดีใจเมื่อมีคนดูหนังของเขา คนเขียนหนังสือก็เหมือนกัน ดีใจเมื่อมีคนกรุณาอุดหนุนซื้อหนังสือของเขา ด้วยแรงกตัญญูต่อท่านผู้อ่าน ข้าพเจ้าจะพยายามเขียนต่อไปจนกว่าจะยกปากกาไม่ไหว หรือไม่มีใครอ่าน เพื่อคนยากไร้ และคนไม่รู้กฎหมายทั้งหลาย ขอบคุณ-สวัสดี บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้