คริสตสายสัมพันธ์ เล่ม1-2013

คริสตสายสัมพันธ์ เล่ม1-2013 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 4.58 MB
  • 1 มี.ค. 2556
  • สมาคมพระคริสตธรรมไทย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

คริสตสายสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางระหว่างสมาคมพระคริสตธรรมไทย กับคริสตชนและบุคคลทั่วไป มีทั้งคำพยานชีวิตที่ให้กำลังใจ ความรู้ที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน และข่าวสารต่างๆ ที่ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้