เรื่อง แรงรักเพลิงปรารถนา

เรื่อง แรงรักเพลิงปรารถนา หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1
Page 2 Page 3

...ชายหนุ่มทำหน้าที่เป็นภูมรินทร์ร่อนปีกหารักดูดซับความหอมหวานของเกสรมาลีช่องาม เพราะเชื่อว่ามันเป็นของคู่กันเขาไม่คิดว่ามันผิดอะไรหากจะมากเล่ห์กับหญิงสาวมากหน้า...


                                                                                    แพรตะวัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้