เรื่อง คลื่นรักทะเลแปร

เรื่อง คลื่นรักทะเลแปร หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1
Page 2 Page 3

ในบางอารมณ์คนเราก็หลงรักความเหงา แต่จะมัวเมาอยู่กะคาวโลกีย์มาก ๆ ก็ไม่ไหว 

                      เส้นทางชีวิตไม่ได้จบไว้เพียงนี้มีอีกหลายอย่างที่ชีวิตยังไม่ได้ทำ และต้องทำ...

                                                     (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้