การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]

การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)] Free!
Page 2 Page 3

       พุทธศาสนานับเป็นศาสนาที่เป็นคุณล้ำเลิศ พุทธศาสนาเป็นทั้งศาสนาปรัชญา คำสอนที่เป็นวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งบูรณาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไว้อย่างสมบูรณ์ สมควรที่พุทธศาสนิกชนจะได้ซึมซับแก่นสาระโดยถ้วนหน้า แม้ศาสนิกชนต่างศาสนาก็สามารถศึกษาพุทธธรรมเพื่อเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นคุณไปใช้กับชีวิตของทุกคนได้เช่นกัน

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • สมพงษ์
    8 Mar 13 15:07
    งานนิพนธ์ของพระเดชพระคุณทุกเล่มล้วนแต่น่าสนใจและให้ความรู้ความเข้าใจในธรรมะได้ถูกต้องดีแท้
  • กมล
    9 Feb 13 22:06
    ขอบคุณครับอ่านเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานของการยกระดับคุณภาพชีวิต
1