นรก-สวรรค์ ฉันไม่เลือก

นรก-สวรรค์ ฉันไม่เลือก Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ “นรก - สวรรค์ฉันไม่เลือก” ปรับปรุงและเพิ่มเติมจากหนังสือ“วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ” เพื่อให้ผู้อ่านและผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเข้าใจและมอง เห็นภาพว่าจิตที่เวียนว่ายตายเกิดใน ๓๑ ภูมินั้น หากจะก้าวขึ้นสู่แดนอริยภูมิจะต้องทำอะไรบ้าง ปฏิบัติและพิจารณาอย่างไร จึงจะสามารถปล่อยวางอัตภาพ ตัวตนจากกิเลสได้ เพื่อจะได้ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป
       อุบายในการพิจารณาต่างๆ ที่หยิบยกขึ้นมาอธิบายนั้นเป็นเพียงตัวอย่าง ให้พอมองเห็นแนวทางเท่านั้น รายละเอียดและ อุบายต่างๆ ที่ยังมีอีกมากมาย ขอให้ผู้ปฏิบัติเลือกเฟ้นเองตาม ความถนัดและความพอใจของแต่ ละบุคคล ท่านจะพิจารณาธรรม ได้ทุกอย่างตามที่ท่านเห็นเหมาะกับจริตของท่าน ซึ่งผลที่ได้ในที่สุดจะเหมือนกันหมด นั่นคือสามารถ“ปล่อยวาง” และว่างจาก การยึดถือว่ามีตัวเราของเราอีกต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • yut
    7 Jan 13 12:07
    thank you krub
1