สร้าง...วิเคราะห์...งบกระแสเงินสด...ด้วยตนเอง

สร้าง...วิเคราะห์...งบกระแสเงินสด...ด้วยตนเอง
ปกหลัง เนื้อหาภายในเล่มบางส่วน ประวัติผู้เขียน เนื้อหาภายในเล่ม (สารบัญ)

หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นคู่มือภาคปฏิบัติให้ผู้ที่ต้องการจะเป็น นักบริหาร ที่ปรึกษา เจ้าของกิจการ ตลอดจนนักลงทุนมืออาชีพ โดยจะสอนตั้งแต่พื้นฐานด้านการเงินจนกระทั่งถึง การวิเคราะห์กิจการ ในแบบง่ายๆสไตล์นักบริหารที่ให้ท่านสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาอย่างย่อ :- หนังสือเล่มนี้จะเป็นนิยายสอดแทรกด้วยการสอนเรื่องงบการเงิน (Financial Statements) อันประกอบด้วย งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด ซึ่งจะทำให้ท่านแยกแยะธุรกิจชั้นดีกับชั้นเลวออกจากกันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทำให้ท่านหลีกพันจากบ่วงกรรมหนี้เสียที่รออยู่ข้างหน้าได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ทำให้ท่านทราบนิสัยของเจ้าของกิจการว่ามีนิสัยเช่นไร สุดท้ายจะสอนให้ท่านจัดทำงบกระแสเงินสด (Cash Flow Statements) ทั้งแบบวิธีทางตรงและแบบอ้อม Step by Step ผ่านกรณีศึกษาบริษัทจำลอง (Case Study) ในแบบเรียบง่ายและลัดสั้นตรงประเด็นชนิดที่คาดไม่ถึง

ประวัติผู้เขียนอย่างย่อ :- กรรมการการเงิน/เลขานุการ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด, กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด, วิทยากร Certificate of Business Advisor ของ FPM และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยากร Certificate of Intelligent Investor ของ FPM และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้