วารสารคนทำงานธันวาคม 2555

วารสารคนทำงานธันวาคม 2555 Free!
Page 2 Page 3

เนื้อหาในฉบับ

รอบโลกแรงงานประจำเดือนธันวาคม 2555 [หน้า 2] รายงานพิเศษ >> ปรากฏการณ์แรงงาน 2555 [หน้า 6] สัมภาษณ์พิเศษ >>สัมภาษณ์นักวิจัยแรงงาน ก่อนค่าแรง 300 ทั้งแผ่นดิน (1 ม.ค.นี้) [หน้า 11] รายงานพิเศษ  >> สมานฉันท์แรงงานไทย: ประเมินผลงานรัฐบาลด้านแรงงานปี 2555 [หน้า 17] รายงานพิเศษ  >> 5 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการค้าแรงงานไทยไปต่างประเทศ [หน้า 21] รายงานพิเศษ  >>การจ้างงานในเอเชีย-ดูตัวอย่างคนงานเนเธอร์แลนด์ [หน้า 22] สถานการณ์แรงงานประจำเดือนธันวาคม 2555 [หน้า 26](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้