Skip Navigation Links

กฤษณวัฒน์

4
9,640
1
หนังสือ workshop การเขียนเว็บไซต์ ระดับเจาะลึก เน้นพื้นฐานนะครับ เน้นทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างการใช้งานจริง

devwriterr

76 Wankwang villlage Maepoon canton Wangchin district วังชิ้น
แพร่ 54160 THAILAND
โทร: 0844848584
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • เรียนรู้  laravel 4 พื้นฐานจนถึง workshop
  • ระบบจัดการพัสดุ ด้วย Laravel 4.1
  • คู่มือการใช้งาน Laravel 4.1 ฉบับแปล
  • คู่มือการใช้งาน Laravel 4.1 ฉบับแปล
หน้า: 1