สันติธมฺโมบูชา [หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม]

สันติธมฺโมบูชา [หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม] Free!
Page 2 Page 3

พระผู้ใช้ชาติภพ พิสูจน์แล้วว่า
ไม่มีอาวุธใดในโลกจะเฉียบคมเท่า
พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์
เพราะสามารถตัดขาดได้
แม้สิ่งที่เหนียวแน่นทนทาน
เฉกเช่นกิเลสแห่งปุถุชน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • สันติภาพ
    27 Mar 18 16:12
    สาธุครับ
  • yut
    11 Dec 12 17:08
    thank you krub
1