อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Glossary)

อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย (Thai Telecommunications Glossary) Free!
Cover Page 2 Page 3

         “อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย” (Thai Telecommunications Glossary) ในรูปแบบของ การอธิบายให้กระชับแต่ทำาความเข้าใจหรือเห็นภาพมากกว่าคำแปลศัพท์ทางเทคนิคโทรคมนาคมนี้ จัดทำาเพื่อการมีแหล่งอ้างอิงความหมายศัพท์เฉพาะทางเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาการ โทรคมนาคมต่อนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยการเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาได้โดยสะดวก การจัดทำาอภิธานศัพท์ฯ นี้ เป็นการต่อยอดความรู้จากโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Telecommunications Encyclopedia: 2009 edition) ผสมกับเกร็ด สำคัญด้านประวัติหรือเหตุการณ์สำคัญจากโครงการจดหมายเหตุโทรคมนาคมโลกและประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ (IEEE and Thai Communications History & Milestones 2011) เรียบเรียง โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ แล้วจึงจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเว็บไซต์ที่ได้รับความร่วมมือจาก งานเทคโนโลยีประมวลผลข้อความ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในการเผยแพร่อภิธานศัพท์ชุดนี้บน “เล็กซิตรอน (Lexitron)”ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็น ระบบ (Knowledge Management) ด้วยเทคโนโลยี Web 2.0 ทั้งนี้ จะได้พัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง ของการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านคำศัพท์โทรคมนาคมและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันได้ ระหว่างผู้สร้างและผู้ใช้งานจากการเพิ่มเติม นำเสนอ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นและผ่าน กระบวนการกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนสุดท้าย อันจะช่วยให้คำศัพท์เทคนิคโทรคมนาคม นี้มีการเจริญเติบโตขึ้น การเริ่มต้นโครงการนี้มีเป้าหมายการจัดทำคำศัพท์มากกว่า ๑,๐๐๐ คำและ จะเพิ่มขึ้นต่อๆ ไปในอนาค
(Download ได้ทั้งเล่ม)
      
“อภิธานศัพท์โทรคมนาคมไทย”
http://www.thaitelecomkm.org/TTG/
“เล็กซิตรอน (Lexitron)”
http://lexitron.nectec.or.th/telecom/index.php(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • OQC academy
  16 Jun 20 11:18
  แก้ปัญหาฟอนต์เพี้ยน ใช้งานได้ที่ใหม่นี้ https://www.ookbee.com/shop/books/publisher/22145/OQC%20academy
 • natthapoom thongduang
  11 Jun 16 11:53
  *-*
 • Thur F
  31 May 16 03:35
 • ธนกร
  25 Sep 15 18:18
  ดีมากครับ
 • Monrak Mala
  12 Dec 14 10:15
  ดีมากๆๆครับ
1 2