มีสุขในยุคของแพง

มีสุขในยุคของแพง Free!
Page 2 Page 3
 • 15 หน้า
 • 4.11 MB
 • 16 ต.ค. 2555
 • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือมีสุขในยุคของแพงเล่มนี้ เป็นการรวบรวมผลงานของพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) ที่ท่านได้พูดถึงหลักการพึ่งพาตนและการปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นสุขในยุคของแพง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วนคือ


ส่วนที่ ๑ เป็นปาฐกถาธรรม เรื่อง“ธรรมะยุคของแพง”
ส่วนที่ ๒ เป็นการคัดสรรข้อความที่เกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ
ส่วนที่ ๓ เป็นบทสวดมนต์ สำหรับสวดเพื่อให้จิตสงบ

หนังสือเล่มนี้จักช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านดำรงตนได้อย่างเป็นสุขในยุคที่ของแพงเช่นนี้

นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=54 แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • souksavanh
  22 May 15 23:47
  Your Comment
 • กมล
  3 Jul 12 22:04
  สาธุ. ถือเศรษฐกิจพอเพียงรู้กินรู้อยู่ตามอัตภาพ
 • ดำ
  1 Jul 12 12:42
  ขอบคุณครับ
1