ทำความดี มีความสุข

ทำความดี มีความสุข Free!
Page 2 Page 3

     "... บางคนทำดีแล้วก็ได้เห็นผลทันตาเพราะเจตนาแรงกล้า ถ้าทำบุญด้วยเจตนาแรงกล้าจะได้ผลเร็ว ถ้าทำไปด้วยเจตนาอ่อนก็ได้ผลน้อยและรอนานกว่าจะเห็นผล บุญที่ทำด้วยเจตนาที่จะถูกเก็บสะสมไว้ในภวังคจิต บุคลิกภาพของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะบุญที่สั่งสมไว้ในจิต คนที่ทำบุญจัดเป็นคนดีและชีวิตจะพบแต่สิ่งที่ดี คนที่ชอบทำชั่วชีวิตจะพบสิ่งไม่ดี เช่นเพื่อนชั่วมาหา อบายมุขก็มาหา ชีวิตจะตกลงไปเรื่อยๆ แต่ช่วงไหนที่เราชนะใจตัวเอง บังคับตัวเองให้อยู่ในระเบียบ ให้ทำงานหรือเรียนหนังสือให้คบเพื่อนที่ดี ช่วงนั้นชีวิตเราก็จะเหมือนกับหักมุมคือจะพบสิ่งที่ดี นี่คือผล บุญ ฉะนั้นจงทำความดีไว้เสมอ ที่ว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” หมายความว่าในขณะที่เราทำดีนั้นเราก็ได้ความดีเก็บไว้ใน ภวังคจิต เป็นวิบากที่ดี คือผลที่ดีอยู่ในจิตและช่วยชำระจิตใจให้ผ่องใส เราก็เป็นคนดี ทำดีได้ดีคือได้ความดีเก็บไว้ในจิตและบุคลิกภาพของเรา เราจึงเป็นคนดี สังคมต้องการคนดีและยกย่องคนดี เมื่อทำดีแล้วเราก็ได้ผลดีจากสังคมด้วยและจิตที่ผ่องใสก็ไปเกิดในสุคติในชาติหน้า พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนธรรมดาอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีชาติหน้า ..."(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • wantana
  4 Oct 12 12:20
  ปฎิบัติแล้วแบบที่ในหนังสือเขียนก็เห็นผลแบบนั้นจริงๆ มีความสุขในใจจริงๆ
 • charkkrit
  4 Jun 12 20:18
  เจ๋งมากเลยครับ
 • ชณานิกานต์ สงนาค
  2 Jun 12 14:55
  ทุุกๆตัวหนังสือมันใช่กับหมดเลยเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวและกับตัวเองไม่มองให้ไกลตัวทุกอย่างต้องมองที่ตัวเองให้มากที่สุดแล้วจะรู้ดี
1