วารสารคนทำงาน กันยายน 2562

วารสารคนทำงาน กันยายน 2562 Free!
Page 2 Page 3

วารสารคนทำงาน กันยายน 2562

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน กันยายน 2562 ในฉบับพบกับ .. ระวังนะ Google ผู้สร้างวิดีโอลงยูทูปกำลังรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน [หน้า 9] พบคนทำงานสูงอายุในญี่ปุ่น มีสัดส่วนถึง 12.9% ของกำลังแรงงาน [หน้า 13]
แนวโน้มความต้องการ ‘คนทำงานบ้าน’ ที่สหรัฐฯ สูงขึ้น แต่ค่าจ้างกลับต่ำ [หน้า 15] พนักงานโรงแรมในแคนาดาหยุดงานประท้วงหลังเจรจาต่อรองมาร่วมปี [หน้า 17](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้