เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
  • 125 หน้า
  • 0.88 MB
  • 8 พ.ค. 2561
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เนื้อหาของหนังสือเกิดจากการรวมเล่มผลงาน ๓ เล่ม เพื่ออธิบายเรื่องกรรมซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญ และเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนสนใจมาก นอกจากจะนำทำความเข้าใจในตัวหลักกรรมเองแล้ว ยังช่วยแก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม อีกทั้งเชื่อมโยงไปถึงเรื่องเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทอีกด้วย ฉบับพิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวมเล่มมาจาก .- - ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม - หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่ - เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท และกรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้