eTAT Tourism Journal 1/2548

eTAT Tourism Journal 1/2548 Free!
Page 2 Page 3
  • 74 หน้า
  • 2.25 MB
  • 11 มี.ค. 2555
  • นิตยสารการท่องเที่ยว
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

         เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยที่เป็นผลจากการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประเทศในแถบทวีปเอเซียและแถบชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา เป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความโศกสลดอย่างที่สุดจากการสูญเสียผู้เป็นที่รัก และเพื่อนร่วมโลก กองบรรณาธิการจึงขอร่วมแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับผู้ประสบเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยทุกท่าน อย่างไรก็ดี กองบรรณาธิการมีความเชื่อมั่นว่า … เมื่อมรสุมใหญ่ผ่านไปฟ้าที่สดใสย่อมปรากฏ … จึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สำหรับ e-TAT Tourism Journal ฉบับแรกของปี 2548 กองบรรณาธิการขออนุญาตไม่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสูญเสียของเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยอีกต่อไป แต่จะขอนำบทความเกี่ยวกับ “ แนวทางการจัดการวิกฤตการณ์ทั่วไป ” และ “ แนวทางในการจัดการกับวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ” มานำเสนออีกครั้งเพื่อเป็นการตอกย้ำและเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีบทความเรื่อง “ ไทยกับการเป็นผู้นำการท่องเที่ยวในอินโดจีน : ข้อพิจารณาจากพัฒนาการการท่องเที่ยวเวียดนามและลาว ค . ศ .1986- ปัจจุบัน ” ที่เขียนโดยหนึ่งในสมาชิกของ e-TAT Tourism Journal และบทความอื่นๆ อาทิ “ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น ” “ การสร้างความสัมพันธ์ … การท่องเที่ยวที่แท้จริง ” “Asia Pacific & Middle East Aviation and Tourism Outlook 2005” ฯลฯ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้