ไม่มีศาสนา

ไม่มีศาสนา Free!
Page 2 Page 3

หนังสือ ไม่มีศาสนา เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นสำหรับคนที่ “ไม่มีศาสนา” โดยเฉพาะ โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยชี้แนะวิธีการศึกษาชีวิตตามหลักวิทยาศาสตร์จนทำให้ผู้ศึกษาเกิดความเห็นแจ้งในชีวิต และโลกได้อย่างถูกต้องด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อจากใครๆรวมทั้งหนังสือนี้ยังแนะนำวิธีการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ของชีวิตโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ โดยไม่ยึดติดกับคำสอนของศาสนาใดๆหรืออาศัยความเชื่อจากใครๆทั้งสิ้น (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้