เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับการบริโภคอาหาร

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับการบริโภคอาหาร Free!
Page 2 Page 3
 • 140 หน้า
 • 1.79 MB
 • 978-616-407-044-8
 • 2 มิ.ย. 2559
 • โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชากรไทย
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการในการสร้างเสริมสุขภาวะของประชากรร่วมกับนโยบายที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เป็นมิติใหม่ในการพัฒนาสุขภาวะไปในทิศทางที่เหมาะสม และได้ประสิทธิภาพมากขึ้นท่ามกลางภาวะสังคมปัจจุบัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • รอชีดีน คนมีเสน่ห์
  6 Oct 17 23:06
  เป็นหนังสื่อที่ดีครับ อธิบายได้ดี
 • Games Sangsert
  19 Jun 16 12:43
  เยี่ยมครับ
1