สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (มีนาคม 2558)

สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (มีนาคม 2558) Free!
Page 2 Page 3
  • 52 หน้า
  • 22.75 MB
  • 10 ส.ค. 2558
  • วุฒิสภา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำ “สารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน” เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และบันทึกข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยในรปูแบบสารานุกรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้