ตามรอยหนังใหญ่ ๙ แผ่นดิน

ตามรอยหนังใหญ่ ๙ แผ่นดิน Free!
Page 2 Page 3
  • 235 หน้า
  • 36.45 MB
  • 27 มิ.ย. 2558
  • โครงการจัดตั้งมูลนิธิเพลงสยาม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังใหญ่ในประเทศไทยมีแค่ ๓ แห่งคือวัดขนอน ราชบุรี วัดบ้านดอน ระยอง และวัดสว่างอารมณ์ สิงห์บุรี เท่านั้นหรือ? จากความอยากรู้ว่า หนังใหญ่ มหรสพหลวงที่ยิ่งใหญ่ ในราชูปถัมป์ ที่ถ่ายเทมาเป็นมหรสพราษฎร์ใต้ความดูแลของสมภารเจ้าวัดในชุมชน มีอยู่ที่ไหนบ้าง และงานค้นคว้าศึกษาหนังใหญ่ครั้งนี้ คือคำตอบ และเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตลอดชีวิต ถึงแม้ว่างานงานค้นคว้าศึกษาครั้งนี้จะรวบรวม ความเป็นมาของชุมชนหนังใหญ่ในอดีตและปัจจุบัน ไว้ได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ตาม แต่การเรียนรู้ศึกษาหนังใหญ่ยังไม่สิ้นสุด หากแต่เป็นเพียงจุดเริ่มในการมองภาพกว้างของหนังใหญ่ เป็นหมุดปักแผนที่ให้ผู้สนใจรวมถึงผู้เขียนเอง ได้แสวงหาความรู้เชิงลึกในแต่ละชุมชนหนังใหญ่และสารัตถะองค์รวมที่มีคุณค่ามหาศาล เพื่อยังประโยชน์ในการเป็นคลังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และคืนความรู้สู่ชุมชนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้เขียนได้เสนอแนะประเด็นงานวิจัยหนังใหญ่จำนวนหนึ่งเพื่อเป็นแนวทาง และพร้อมให้คำแนะนำหรือร่วมสนับสนุนไม่มากก็น้อยตามกำลังความสามารถ เพื่อให้การแสดงหนังใหญ่รวมถึงศิลปการแสดงไทยทุกแขนงในแต่ละชุมชน ยืนหยัดอยู่ได้อย่างยืนยาว เท่าทัน และมีศักดิ์ศรี งานค้นคว้าศึกษาครั้งนี้จึงเป็นจุดสำคัญที่ภาครัฐคือ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญ มอบโอกาสและทุนสนับสนุนให้ผู้เขียนได้ ส่งต่อความรู้เรื่องหนังใหญ่ทั้งหมดให้แก่สาธารณะชนต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้