อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับที่ ๑

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับที่ ๑ Free!
  • 9 หน้า
  • 0.34 MB
  • 2 พ.ค. 2558
  • ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ๐๑ ณ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ อนุสารรายครึ่งเดือน คืนเดือนเพ็ญและคืนเดือนมืด อ่าน*เขียน*คิด เพื่อชีวิตผลิงาม ลำดับบทความในอนุสาร ๐๑ ๑. คอลัมน์ ลมหายใจจับปากกา ตอน “ ฉวยวันเวลาเอาไว้ ” ๒. คอลัมน์ จดหมายถึงพี่ใหญ่ ตอนที่ ๑ ๓. คอลัมน์ ธรรมะคือคุณากร ตอน อินทรียสังวร ๔. คอลัมน์ ธรรมกวี { ธรรมวรรณศิลป์ มี ๒ นัยยะสำคัญ {หนึ่ง วรรณศิลป์ที่ส่งมอบความดี ความงาม และความจริงแก่ผู้อ่านและสังคม สอง วรรณศิลป์ที่ขัดเกลาจิตใจและชีวิตผู้ประพันธ์นั้นเอง } อนุสารธรรมวรรณศิลป์ จึงประกอบด้วย ข้อชวนคิด และ ข้อชวนเขียน เผยแพร่โดย ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.facebook.com/khianpianchiwit www.youngawakening.org/write4life(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้