คู่มือเลิกบุหรี่ ชีวิตปลอดบุหรี่

คู่มือเลิกบุหรี่ ชีวิตปลอดบุหรี่ Free!
Page 2 Page 3

คุณกำลังทำสิ่งที่ดีในชีวิต เริ่มด้วยความตั้งใจ
     ขั้นที่ 1   เตรียมพร้อมสำหรับวันสำคัญ (วันเลิกบุหรี่)
     ขั้นที่ 2   สร้างความเชื่อมั่น... คุณทำได้
     ขั้นที่ 3   เรียนรู้ - ลองทำเพื่อชนะอาการถอนนิโคติน
     ขั้นที่ 4   กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ

ตั้งใจ + มั่นใจ + วางแผน  = เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

หนังสือที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเลิกบุหรี่ การคิดเลิกบุหรี่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้