อุโบสถศีล คือ สิ่งประเสริฐ

อุโบสถศีล คือ สิ่งประเสริฐ Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเรื่อง อุโบสถศีล คือ สิ่งประเสริฐ เป็นพระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อบรรจง กมโล วัดป่าค้อเจริญธรรม ซึ่งท่านได้แสดงไว้ ณ วัดถํ้านํ้าทิพย์ แก่ พระเณร อุบาสก อุบาสิกาและญาติโยมที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมประจำปี 

อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดป่าค้อเจริญธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้