อริยสัจ ๔ [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

อริยสัจ ๔ [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3
 • 213 หน้า
 • 3.21 MB
 • 24 พ.ย. 2557
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หนังสือเรื่อง "อริยสัจ ๔ " เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมคนรู้ใจ สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก 4 ครั้ง เนื้อหาประกอบด้วย (1) ความหมายของอริยสัจ (2) ความสำคัญของอริยสัจ (3) โทษของการไม่รู้อริยสัจ (4) ประโยชน์ของการรู้อริยสัจ (5) สิ่งที่ควรทราบพิเศษเกี่ยวกับอริยสัจ (6) แจกแจงขยายความอริยสัจ รวบรวมคำอธิบายจากพระไตรปิฎกบาลี จัดรูปเล่มใหม่ พิมพ์เป็นสี่สี ปกแข็ง ๔๐๗ หน้า

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์  

อนุโมทนาธรรมทานโดย เว็บอาจารย์สุภีร์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นัช นัชชา
  28 Jan 19 18:53
  อนุโมทนาบุญกับท่านที่นำมาอับโหลดแบ่งธรรมะให้กันได้ศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้วย
1