๓๑ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ๖๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๓๑ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ๖๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 16 หน้า
  • 0.83 MB
  • 23 พ.ค. 2561
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ไตรลักษณ์ คือ การเกิดดับ (อนิจจัง = ไม่เที่ยง) คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป เพียงแต่ว่า จะใช้เวลาในการเกิดดับนานเท่าไหร่ เช่น กลางวัน และ กลางคืน (ประมาณ ๒๔ ช.ม.) การเกิดของผู้ตกนรก ใช้เวลานานมาก ที่กว่าไฟนรกจะดับ เพราะ นั่นคือ การลงไปชดใช้หนี้กรรมในนรกอย่างเต็มๆ (ทุกข์แบบสุดๆ) เช่น ภิกษุที่ต้องอาบัติทุกกฎ ทุพภาษิตแล้ว ไม่ทำคืน จะทำให้ตกถึงสัญชีพนรก มีอายุยืน ๕๐๐ ปีนรก นับปีในมนุษย์ได้ ๙ ล้านปี เป็นวันหนึ่ง คืนหนึ่งในสัญชีพนรก ฯ (หน้า ๑)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้