ประโยชน์ของความกตัญญู [พุทธทาส]

ประโยชน์ของความกตัญญู [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
  • 50 หน้า
  • 1.95 MB
  • 14 ม.ค. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

“พุทธบริษัทเป็น
กัลยาณมิตรของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร
ของพุทธบริษัท” 

อนุโมทนาธรรมทานโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้