ธรรมะภาคปฏิบัติ

ธรรมะภาคปฏิบัติ Free!
Page 2 Page 3
 • 173 หน้า
 • 9.64 MB
 • 5 มิ.ย. 2557
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หนังสือธรรมะภาคปฏิบัติเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาความรู้ภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ ทั้งด้านสมถะและวิปัสสนา ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตที่สูงสุดที่มีปรากฏอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น เป็นสิ่งที่มีความประเสริฐวิเศษสุด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • thadsathep
  3 Aug 14 17:04
  thank you
 • boon boon
  12 Jun 14 13:54
  thank you
1