ข้ามวัฏฏะ

ข้ามวัฏฏะ Free!
Page 2 Page 3

       เมื่อเราดูจิตไปเรื่อยๆ ตลอด ซ้ำๆ สภาวธรรมที่เกิดขึ้นต่างๆมากมาย ซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่ภายในเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเห็นตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งล้วนเป็นของมันอย่างนั้น และภายในจะปล่อยด้วยตัวเอง

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของพระอาจารย์ธมฺมทีโป

อนุโมทนาธรรมทานโดย http://www.thammatipo.com/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้