หนังสือรวมบทความการวัดความพึงพอใจลูกค้าและความพึงพอใจพนักงาน

หนังสือรวมบทความการวัดความพึงพอใจลูกค้าและความพึงพอใจพนักงาน Free!
Page 2 Page 3
 • 318 หน้า
 • 3.99 MB
 • 31 มี.ค. 2557
 • นภดล ร่มโพธิ์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือรวมบทความเล่มนี้ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อที่จะนำเสนอถึงเทคนิคและวิธีการในการวัดความพึงพอใจของลูกค้าและความพึงพอใจของพนักงาน โดยผู้เขียนทุกท่านเป็นมหาบัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ผ่านการเรียนรู้แนวคิดเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรจากวิชาการจัดการเพื่อผลการดำเนินงานและการสร้างมูลค่าให้กิจการ ซึ่งเป็น วิชาบังคับในหลักสูตรปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ (MBA)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Poohanchalee
  1 Mar 17 12:45
  Ok
 • sudapanwadee hongthanapan
  8 Aug 16 13:51
  ได้ประโยชน์อย่างยิ่ง ขอบคุณมากนะค่ะ
 • Singbeer Prawato
  6 Feb 16 14:26
  *-*
 • สุมาลี
  11 Oct 15 23:19
  ขอบคุณมากค่ะ
 • ปาริชาติ
  9 Oct 15 09:08
  ขอบคุณมากๆค่ะ
1 2 3 4