Sample โครงการพาตัวใจกลับบ้าน 3 ธรรมะกับเรื่องเพศ (ที่สามด้วย)

Sample โครงการพาตัวใจกลับบ้าน 3 ธรรมะกับเรื่องเพศ (ที่สามด้วย) Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.21 MB
  • 7 มี.ค. 2557
  • ศุภวรรณ กรีน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

คนที่เกิดมาผิดเพศนั้น โดยพื้นฐานแล้วจะมีปัญหาทางด้านจิตใจมากกว่าคนปกติ จะเป็นคนมีจิตใจอ่อนไหวและทุกข์มากกว่าคนธรรมดา แต่ต้องเข้าใจว่า มนุษย์ทุกคนไม่ว่าหญิง ชาย เกย์ ล้วนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะเดินทางไปถึงนิพพาน เพื่อความหมดทุกข์อย่างแท้จริง เพราะนิพพานเป็นเรื่องที่อยู่เหนือบวก เหนือลบ ตัวใจของเราไม่ได้เป็นเพศหญิง ชาย หรือเกย์ ฉะนั้น หากผู้เกิดมาเป็นเพศที่สามมีความอดทน และตั้งใจจริงแล้ว ก็จะสามารถเดินทางไปนิพพานได้เหมือนชาย หญิง คนอื่นๆ ที่ตั้งใจจริง เพราะถ้าไม่เลือกเส้นทางนี้แล้ว รับประกันได้ว่า เดี๋ยวก็ต้องมุดกลับมาโลกนี้ และอาจจะต้องเกิดมาเป็นเกย์อีก “ผมบอกตัวเองเสมอว่า ฉันจะเกิดเป็นเกย์ชาติสุดท้ายให้ได้ และจะปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์ศุภวรรณให้ถึงที่สุด”(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้