ชีวิตและศรัทธา

ชีวิตและศรัทธา Free!
Page 2 Page 3

หนังสือเกี่ยวกับประวัติรศ.ดรกฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ประธานมูลนิธิพันดารา ผู้จากริกแสวงบุญโดยกราบอัษฎางคประดิษฐ์ที่ทิเบต ผู้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมแบบทิเบตในไทย แรงบันดาลใจในการก่อตั้งพระมหาสถูป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้