เพินกับซกเชน : การเข้าถึงจิตตรัสรู้จากมุมมองของทิเบต

เพินกับซกเชน : การเข้าถึงจิตตรัสรู้จากมุมมองของทิเบต Free!
หน้า1 หน้า2

ซกเช็นเป็นคำสอนชั้นสูงในพระพุทธศาสนาวัชรยาน เน้นการทำความเข้าใจสภาวะธรรมเพื่อการเข้าถึงริกปะ หรือการตระหนักรู้อย่างสมบูรณ์ คำสอนซกเช็นได้รับการถ่ายทอดในนิกายญิงมาปะ และนิกายเพินหรือเพินโป ซึ่งเป็นพระพุทธศาสนาที่กำเนิด ในทิเบตเอง คำสอนนี้ ตามประเพณีโบราณของทิเบตเป็นคำสอน ปกปิด พระอาจารย์จะถ่ายทอดคำสอนให้แก่ศิษย์ก็ต่อเมื่อ ศิษย์มีความพร้อมทั้งทางจิตใจและสติปัญญาในการฟังธรรม และนำหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตัวเองและ ผู้อื่น นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่คำสอนซกเช็นในปัจจุบัน มีการถ่ายทอดในวงกว้าง และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงใน หมู่ผู้ปฏิบัติธรรมชาวทิเบตเท่านั้น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของซกเช็น มูลนิธิ พันดารา จึงได้นิมนตร์ท่านญีมา ทรักปา ริมโปเชพระอาจารย์ซกเช็น ในสายเพินมาบรรยายธรรมในคราวที่มูลนิธิจัดการประชุม นานาชาติเรื่อง Body and Mind: Perspectives from Spirituality and Science ในเดือนธันวาคม 2549(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้