ธรรมะนานาพรรณ

ธรรมะนานาพรรณ Free!
Page 2 Page 3

   รวมผลงานพระธรรมเทศนา,ปาฐกถาธรรม โดย พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เจ้าคณะภาค 2, กรรมการมหาเถรสมาคม, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    
1. สมชีวิธรรมกถา
2. ธรรมกับความรักและการแต่งงาน
3. พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ
4. สุขภาพใจ
5. ขอบฟ้าแห่งความรู้
6. ธรรมะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. คุณธรรมสำหรับนักบริหาร
8. มหาราชนักปฏิรูป
9. พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา
10. วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • เกิดนคร โคตรภูธร
  4 May 15 06:45
  ขอเรียนรู้ธรรมะรักษาใจคลายความทุกข์ยากซะหน่อย เผื่อเจอทางออกของความยุ่งยากในการดำรงชิวิตมั่ง ขอบคุณฮะ
 • ชวัลวิทย์
  7 Dec 14 22:27
  ขอบคุณมากครับ สาธุ
 • เกษม
  18 Oct 14 17:14
  ให้ธรรมะดีมาก ให้คำกลอนเป็น ธรรมะ ให้ความรู้ดีมาก ขออนุโมทนา สาธุ
1