วิธีพ้นทุกข์ พบสุข [พระอาจารย์อำนาจ]

วิธีพ้นทุกข์ พบสุข [พระอาจารย์อำนาจ] Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเล่มเล็กนี้เขียนระหว่างเดินทางไปฉลองครบรอบปีการสร้างวัดญาณสังวรเวโรน่า ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และแวะไปวิเวกต่อที่ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ ในเดือนเดียวกันในระหว่างเดินทางได้มีผู้คนมาขอธรรมเพื่อนำไปเป็นข้อเตือนใจ ในการพ้นทุกข์พบสุขในปัจจุบัน

อนุโมทนาธรรมทานโดยวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้