ก ข ก กา ดับทุกข์

ก ข ก กา ดับทุกข์ Free!
Page 2 Page 3

       ถอดเทปธรรมบรรยาย เรื่อง “ก ข ก กา ดับทุกข์” แสดงโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในวาระการบรรยายธรรมในวันวิสาขบูชา ภาคค่ำ ณ โบสถ์ธรรมชาติ วัดสวนแก้ว วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้