ความสุขจากความไม่เห็นแก่ตัว [วศิน อินทสระ]

ความสุขจากความไม่เห็นแก่ตัว [วศิน อินทสระ] Free!
Page 2 Page 3
 • 130 หน้า
 • 4.24 MB
 • 30 ส.ค. 2556
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ความสุข...ใครๆ ก็ต้องการ
แล้วความสุขแบบไหนล่ะ ที่ยั่งยืน และมีคุณค่า
เหมือนเช่นกับทรัพย์สมบัติ
ทรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริต ย่อมทำให้ผู้รับมีความสุขโดยไม่ต้องกังวล
แต่ทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่สุจริต ย่อมทำให้จิตใจไม่สงบสุข

อ.วศิน ท่านได้แนะนำการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเรา
โดยการไม่เห็นแก่ตัว และ ไม่ยึดมั่นถือมั่น
เพราะเป็นความสุขที่สะอาด สงบ เย้น
เป็นความสุขที่แท้จริงและไม่ทำให้เราต้องเดือดร้อนใจภายหลัง

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์วศิน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • หรืำ
  9 Sep 13 13:32
  ขอบคุณค่ะ
1