อุ่นรักไว้โอบโลก สันติสุขของโลก เริ่มต้นที่ครอบครัว

อุ่นรักไว้โอบโลก สันติสุขของโลก เริ่มต้นที่ครอบครัว Free!
Page 2 Page 3

    มีพุทธพจน์บทหนึ่งกล่าวว่า  "ปุตตัง มนุสสฐานัง"  แปลว่า  ลูกคือรากฐานของมนุษยชาติ  การกล่อมเกลาเลี้ยงดูลูกให้เป็นรากฐานที่แข็งแรงของมนุษยชาติ  จึงเริ่มต้นจากครอบครัวเป็นอันดับแรก  ความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสัมพันธภาพแรกของมนุษย์ และเป็นต้นแบบของความสัมพันธ์ที่เราแต่ละคนจะมีกับผู้อื่นและสังคมในภายหลัง  หากเรามีสัมพันธภาพที่ขาดวิ่นในครอบครัวเสียแล้ว  สัมพันธภาพที่เราจะมีกับเพื่อนมนุษย์อื่นก็พลอยพิการไปด้วย

     ความสัมพันธ์ที่ขาดวิ่นในครอบครัวนำไปสู่ปัญหาทางสังคมอีกมากมาย  ดังที่เราจะเห็นได้ว่า  เด็กวัยรุ่น เยาวชนที่ก่อความรุนแรงต่อสังคมมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ  ซึ่งเป็นเยาวชนที่มาจากครอบครัวทั้งที่ยากจนและร่ำรวย  เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้เป็นโรคขาดรักจากครอบครัว

     การเยียวยาโรคขาดรักจึงเป็นความจำเป็นที่รีบด่วนของพ่อแม่ และครอบครัว  หนังสือ "อุ่นรักไว้โอบโลก"  ได้เสนอข้อคิดและตัวอย่างต่างๆ เพื่อให้พ่อแม่ได้นำไปพิจารณา และปฏิบัติเพื่อให้ความรักของพ่อแม่ได้นำทางลูกๆ ไปในทิศทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์  ไม่เป็นโรคขาดรักขนก่อปัญหาให้กับสังคม

คลิกฟังและดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือเล่มนี้
http://www.dekthai.net/HappyFamily/index.html(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Panida
  30 Oct 12 14:21
  ขอบคุณมากนะคะ
 • pornpun
  28 Jul 12 10:45
  Like to read Buddha story line
 • wichian
  17 Jul 12 21:23
  ขอบคุณมากๆ ครับ
 • big
  23 Mar 12 22:24
  ขอบคุณมากมากครับ
 • กรณ์ เจนศุภวงศ์ นายอำเภอศรีวิไล
  22 Aug 11 23:22
  หนังสือดีมีคุณถ้าตั้งใจอ่านเก็บสาระไปใช้จริง
1 2