คู่มือเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เกี่ยวข้อง

คู่มือเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เกี่ยวข้อง Free!
Page 2 Page 3
 • 128 หน้า
 • 13.86 MB
 • 15 พ.ค. 2556
 • คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ คู่มือเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เกี่ยวข้อง เล่มนี้ จัดทำขึ้นเนื่องจากอาหารและโภชนาการเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพ การได้รับ อาหารที่ไม่เหมาะสมและภาวะโภชนาการที่ไม่ดี มีผลให้การเติบโต ชะงักงัน พัฒนาการของสมองและสติปัญญาล่าช้า และลดสมรรถภาพ การทำงาน ในขณะที่ภาวะโภชนาการเกินทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่บั่นทอนปีสุขภาวะของประชาชนไทย ทั้งหมดนี้ต้องได้รับการแก้ไข อย่างเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและศักยภาพด้านสติปัญญา ของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จึงได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ และจัดทำข้อเสนอเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและของโรคที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเครื่องชี้วัดอย่างง่าย เพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมินภาวะ โภชนาการของตนเองระดับบุคคล

เว็ปไซค์คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ : www.tnfc.in.th
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/Thaifoodcommittee
Twitter : https://twitter.com/tnfcsocial(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นายกมล
  18 May 13 18:20
  ขอบคุณครับที่ให้ความรู้ทางโภชนาการที่จะไม่เป็นโภชนาเกิน
1