การเปลี่ยนแปลง [อมรา มลิลา]

การเปลี่ยนแปลง [อมรา มลิลา] Free!
Page 2 Page 3

มนุษย์ทุกคนบ้าอย่างนี้เอง
บ้าอยู่ด้วยความยึดติด เห็นผิด
ใจพลิกกลับไปกลับมา วุ่นวาย
ถ้าเราไปนั่งมองตัวเรา
ก็คงเห็นเดินกลับไปกลับมา
เสร็จแล้วไปไม่ถึงไหนหรอก
อยู่แค่นี้เอง

บรรยายในโครงการอบรม "การใช้ธรรมะในหอผู้ป่วย" พ.ศ. ๒๕๓๐
ของแผนกการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอมรา  มลิลา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้