สรณะ [ชยสาโร]

สรณะ [ชยสาโร] Free!
Page 2 Page 3
 • 59 หน้า
 • 1.14 MB
 • 16 ก.ย. 2554
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

      หนังสือเรื่อง “สรณะ” รวบรวมคำสอนของพระอาจารย์ชยสาโร ในการปฏิบัติธรรมสำหรับคนหนุ่มสาว และวัยรุ่นเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ พระอาจารย์เมตตาอธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรมในพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธทั่วไปได้พบเห็นอยู่เป็นประจำแต่อาจจะไม่ซาบซึ้งในความหมาย เช่น การสวดมนต์ คุณพระพุทธคุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ และการรักษาศีลห้า อันเป็นพื้นฐานของวิถีชีวิตชาวพุทธ

       คำสอนของพระอาจารย์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาวิถีพุทธ และญาติโยมทั่วไป ที่จะใช้ในการฝึกหัดเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คณะศิษย์จึงได้กราบนมัสการขออนุญาตพระอาจารย์เพื่อจัดพิมพ์ และขออนุโมทนาญาติโยมทุกๆท่าน ในกุศลฉันทะที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการเผยแผ่สื่อธรรมแจกเป็นธรรมทานขอให้บุญบารมีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้าง จงเป็นพลวปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป และขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ชยสาโรในความเมตตาที่มีต่อลูกศิษย์เสมอมา  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ปะการัง
  28 Apr 12 15:18
  อ่านแล้วสุขใจมาก
 • นพพร
  18 Mar 12 09:25
  ขอบคุณมากค่ะ
1