Skip Navigation Links

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายสำนักพิมพ์)

0
0
0
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายสำนักพิมพ์) ดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งผลิต และจำหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊ค และนิตยสาร ได้แก่ "นิตยสารขายดี by แก้จน" ซึ่งเป็นนิตยสารฉบับแรกของบริษัท (ชื่อเดิมคือ นิตยสารแก้จน) มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการแนะนำอาชีพต่างๆ ที่น่าสนใจ แปลกใหม่ ให้ผู้อ่านได้รับความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพ ในส่วนของพ็อคเก็ตบุ๊ค บริษัทฯ นำเสนอผลงานของนักเขียนหลากหลายแนว ครอบคลุมทั้งวรรณกรรม เรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย บทความ หนังสือเด็ก และสาระบันเทิง เพื่อตอบความต

Workpoint Entertainment

99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน เมือง
ปทุมธานี 12000 THAILAND
โทร: 0-2833-2802, 2804
แฟกซ์: 0-2833-2810

หนังสือของสำนักพิมพ์

ขออภัย ไม่พบข้อมูลหนังสือ ตามรายละเอียดที่ระบุ