Skip Navigation Links

วิทยานิพนธ์วิทย์-กีฬา

1
186
7
รวบรวมวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจของวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดทางการเล่นที่มีต่อความสามารถในการพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานในเด็กชาย อายุ 12 ปี
หน้า: 1