Skip Navigation Links

สมพงษ์ ชาตะวิถี

1
1
0
สรุปการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาไทยสู่อนาคต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกับการพัฒนาการกีฬา การเชื่อมโยงโรงเรียนกีฬากับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แนวคิดการจัดการศึกษาด้านพลศึกษาและกีฬาเพื่อสร้างคนคุณภาพไทยแลนด์ 4.0

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
หน้า: 1