Skip Navigation Links

อนรรฆ ศุระศรางค์

2
2
0
เมื่อผมอ่านเจออะไรดีๆ ที่เชื่อว่ามีประโยชน์ก็อยากบอกต่อ เป็นการบอกเล่าสิ่งที่อ่านมา ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ หรือกูรูในเรื่องที่เล่า ผมเพียงแต่อยากแบ่งปันสิ่งที่ผมคิดว่าดี หนึ่งในหลายเรื่องที่ผมให้ความสนใจ คือเรื่องของความสัมพันธ์ ความรัก ชีวิตคู่ ครอบครัว และนี้คือเนื้อหาหลักใน www.readandtell.com ผมเป็นเพียงชายวัยกลางคน พนักงานบริษัท และสามีของภรรยา ที่อยากมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น และไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ หวังว่า www.readandtell.com จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านบ้าง แม้เพียงน้

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1