Skip Navigation Links

เอ็กซเปอร์เน็ท

114
767
3
หนังสือ-ตำราวิชาการการบริหารจัดการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก HARVARD , WHARTON , KELLOGG และหนังสือคู่มือพัฒนาตนเองและ How-to ด้านบริหารธุรกิจ

บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด

เลขที่ 2387 อาคารรวมทุนพัฒนา ชั้น 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ ฯ 10310 THAILAND
โทร: 0-2718-1821
แฟกซ์: 0-2718-1831

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • 50 อักษรจีน เล่มที่ 4
 • 50 อักษรจีน เล่มที่ 3
 • 50 อักษรจีน เล่มที่ 2
 • 50 อักษรจีน เล่มที่ 1
 • ศัพท์แซ่บ VOCAB จี๊ด
 • เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน
 • เก่ง Grammar เล่มเดียวเอาอยู่
 • พูดญี่ปุ่น เก่งเว่อร์
 • วิธีเขียนแผนธุรกิจ
 • สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎี
 • รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฏษฎี
 • ระเบียบวิธีวิจัย
 • ภาวะความเป็นผู้นำ
 • ธุรกิจส่วนตัว...คุณเองก็ทำได้ง่ายนิดเดียว
 • บริหารคนในทศวรรษหน้า
 • นโยบายสาธารณะ
 • ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย
 • เก่งศัพท์ระดับเทพ
 • เก่งพูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร
 • การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ
 • การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น
 • การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การใช้ภาษาไทยในวงราชการ
 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • การจัดการลอจิสติกส์
 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หน้า: 1 2 3 4 5