จิตเป็นอมตะ

จิตเป็นอมตะ Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ "จิตเป็นอมตะ" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ต้องการจะบอกให้ทุกคนที่มุ่งแสวงหาความสุขทางใจได้รับรู้ว่า ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพไหน อย่างไรก็มีสิทธิ์ปฏิบัติธรรมและได้รับผลแห่งการปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนั้นๆ ทั้งสิ้นทุกคน

หนังสือที่เกี่ยวข้อง : จิตที่พ้นจากทุกข์ 
ดาวน์โหลด http://www.ebooks.in.th/ebook/550/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • วีระยศ
  22 Nov 13 09:46
  ขอบคุณครับ
 • สุพร
  7 Aug 13 16:02
  อ่านแล้ว สามารถนำไปปฏิบัติได้เลย
 • Suwat Himakorn
  3 Oct 12 10:04
  ขอบคุณ สำหรับผู้จัดทำ และนำมาเผยแพร่ เป็นหนังสือที่ดีมากๆครับ ทำให้เข้าใจสภาวะปัจจุบันขณะของจิตได้แจ่มชัดขึ้นมาก
 • 30 Jul 12 19:09
 • srijantra
  3 Jan 12 19:44
  หนังสือจุดประกายให้หันมาเห็นธรรมะแท้
1 2