ไฟฟ้าสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค.55

ไฟฟ้าสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค.55
Page 2 Page 3
  • 108 หน้า
  • 14.90 MB
  • 22 พ.ย. 2555
  • ไฟฟ้าสาร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿59.00

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสภาวิศวกรได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (พ.ศ. 2555-2557) โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกรในครั้งนี้ ซึ่งวารสารไฟฟ้าสารได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากนายกสภาวิศวกรคนใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการดำเนินงานของสภาวิศวกรต่อจากนี้ไป รวมถึงแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานด้านวิศวกรรมของไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ทิศทางต่อจากนี้ไปจึงน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้